Adakalanya bicara itu emas, bila diamnya mejadikan orang tersinggung.