MULYANI,S.H
NIK: 1509085903800004
NIP: 198003192009022003
NUPTK: 2651758661210012
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Rimbo Bujang, 19 Maret 1980
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: PKn
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat : Jl.Mahoni Rt.001 Desa.Sari Mulya Kec.Rimbo Ilir
+6285266798850
mulyanismp30@gmail.com
https://www.facebook.com/yani mulyani