SMP NEGERI 30 KABUPATEN TEBO US ONLINE

Sejak tanggal 5 April sampai dengan 10 April 2021, Peserta didik kelas IX SMP Negeri 30 Kabupaten Tebo mengikuti kegiatan Ujian Sekolah Berbasis online. Sebanyak 117 peserta didik antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Ujian dilaksanakan mengunakan Google form yang disediakan oleh Google pada menu Google Drive.

Secara keseluruhan ujian berlasung dengan lancar, gendala yang terjadi hanya 0,02%. sehingga dapan dinyatakan ujian dapat terlaksana dengan baik.

Terima kasih kepada bapak Kepala sekolah yang mendukung kegiatan ini.

Terima kasih kepada bapak dan ibu guru sebagai tim pengetikan soal ujian sekolah.

Terima kasih kepada tim admin sekolah.

Terima kasih kepada seluruh dewan guru SMP Negeri 30 Kabupaten Tebo yang berpartisipasi dalam kegiatan Ujian Sekolah.